Verkiezingsprogramma

Betaalbaar wonen, een bloeiende lokale economie, een veilige buurt en investeren in duurzaamheid, daar zetten wij ons voor in! Vanuit onze liberalistische waarden"vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid" werken wij aan een gemeente waar iedereen prettig kan wonen, werken en recreëren.

Al onze standpunten hebben wij uitwerkt in het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma kun je hieronder downloaden.

Als VVD Aalten willen wij je graag kort en bondig informeren waar wij ons voor inzetten. Daarom hebben wij een verkorte versie van ons verkiezingsprogramma gemaakt. In het verkorte verkiezingsprogramma hebben wij onze standpunten kort en bondig uitgewerkt. Het verkorte verkiezingsprogramma kun je hieronder downloaden.