Twee extra starterswoningen dankzij alertheid VVD!

Op 19 oktober is tweede oordeelsvormende vergadering gehouden rondom de begroting. Dinsdag was het thema ruimtelijke ordening aan de beurt. Gerbert Navis van de VVD bracht meerdere discussiepunten in maar één daarvan is bijzonder interessant voor jonge starter op de woonmarkt. De VVD had in eerdere schriftelijke vragen geconstateerd dat de gemeente Aalten met de realisatie van de bibliotheek eigenaar is van twee appartementen boven de “bieb”, midden in het centrum.

De VVD stelde voor om deze twee klusappartementen met verkoopvoorwaarden te aan te bieden aan de startersmarkt voor jongeren.

Wat stelde de VVD concreet voor:

-              Appartementen alleen te koop voor eigen bewoning;

-              Eventueel anti speculatiebeding gedurende 5 jaar;

-              Voorkeursdoelgroep zijn kopers met een leeftijd tot 35 jaar.

 

Daarnaast wil de VVD graag de meeropbrengsten graag direct inzetten voor extra “uuthuuskes” de units voor tijdelijke bewoning.

De drie verkoopvoorwaarden voor het appartement vonden breed draagvlak bij de andere fracties en de wethouder zegde dit concreet toe dit te zullen oppakken. De meeropbrengsten direct te herinvesteren in wonen leverde nog geen toezegging op, maar hiervoor zullen wij ons blijven inzetten!

De VVD wil creatief denken in woonoplossingen voor doelgroepen, maar vooral door te bouwen, bouwen en nog eens te  bouwen!