VVD wil aandacht voor jongeren!

De Corona-crisis sleept zich maar voort … voor de een makkelijker om mee om te gaan dan voor de ander. Wat helpt, is een sterk sociaal vangnet want het gaat nog wel even duren. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD middels een motie extra aandacht gevraagd voor de moeilijke positie van jongeren. Hun leven is totaal veranderd. De opleiding is digitaal, baantjes vallen weg en uitjes gaan ook al niet door. Wat overblijft zijn ‘schermpjes-contacten’. Deze doelgroep heeft juist heel veel behoefte aan fysieke contacten. Vandaar dat wij het college oproepen om in beeld te brengen welke jongeren het moeilijk hebben en samen met hen proberen een oplossing te vinden binnen de mogelijkheden. Wat ons betreft, mag er in de gemeente Aalten nog wel wat meer aandacht voor deze groep zijn. In de motie die met 21 stemmen voor werd aangenomen, werd ook nog opgeroepen de mogelijkheden te onderzoeken voor een jongerenwerker (straathoekwerker geheten) of het inrichten van een ontmoetingslocatie. We gaan het college volgen in de stappen die er de komende tijd gezet worden.