10 april a.s. Algemene Ledenvergadering VVD Lokaalnetwerk Oost-Achterhoek

Beste VVD-leden en overige geïnteresseerden, Het bestuur van het Lokaal Netwerk Oost-Achterhoek nodigt U van harte uit voor de Openbare Algemene Leden Vergadering van woensdag 10 april aanstaande. De ALV wordt gehouden bij Restaurant de Woord, Corleseweg 45 te Winterswijk Corle. Aanvang is 19.30 uur. We streven ernaar de bijeenkomst rond 22.00 uur af te ronden.

Tot ons grote genoegen kunnen we u meedelen dat wij Diana Abbink bereid hebben gevonden om na een korte pauze, een presentatie te verzorgen over streektaal en dialect. Diana is onder andere werkzaam in de publieke sector, in projecten op gebied van sociale cohesie, maatschappelijke samenhang en (burger)participatie.

Gezien dit interessante programma hopen we u allen te ontvangen bij de Woord. We heten u van harte welkom! Introducees (ook niet-leden) zijn van harte welkom.