Situatie Veiligheidsregio N.O. Gelderland zorgelijk, maar lijkt nu wel onder controle te komen!

Gisteravond werden de raadsleden van de Achterhoekse gemeenten bijgepraat over de financiële situatie bij de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland door de voorzitter van het DB en burgemeester van Hattem, de heer J.W. Wiggers en de nieuwe directeur die 7 weken geleden aangetreden is, de heer Diemer Kransen

Diemer Kransen stond als nieuwe directeur tegenover een groep raadsleden die zeer kritisch waren over het gevoerde beleid en bij tijd en wijle ook emotioneel reageerden. Hij kon alle zorgen nog niet wegnemen, maar benadrukte dat de meeste lekken nu wel boven water waren.

De gevolgen zijn groot. Over 2018 is er een geschat tekort van € 2,8 miljoen, dat in 2019 en 2020 op zal lopen naar € 4,5 mio. De hoogte van de geprognoticeerde tekorten zijn voor 2019 en 2020 nog voor maximaal 10% beinvloedbaar.

Het voor de ontstane situatie verantwoordelijke management is nagenoeg geheel vervangen. “er is met vegen aan de bovenkant begonnen” benadrukte Kransen.

In september worden er keuzes voorgelegd aan de raden van de deelnemers voor de toekomst op basis van 3 scenario’s.

Het is jammer dat het zover is gekomen en dat deze inzichten veel te laat zijn verkregen. Onomkeerbaar, maar laat het een les zijn voor de toekomst. Geen schaalvergroting meer zonder dat alle afwegingen zeer kritisch zijn bekeken en ook de alternatieven scherp zijn afgewogen.