Rondgang groenonderhoud Gemeente Aalten

Op zaterdag 9 februari heeft een aantal raadsleden van de gemeenteraad samen met VVD wethouder Veldhuizen en twee afgevaardigden van Gemeentewerken een rondgang gemaakt door de kernen Dinxperlo, Aalten en Bredevoort om een beeld te kunnen vormen over het groenonderhoud.

In november heeft de gemeenteraad  een amendement goedgekeurd waarbij het college werd opgedragen om een voorstel te maken om de kwaliteit van onderhoud (gedifferentieerd) te verhogen.

Om deze opdracht uit te kunnen voeren ging de wethouder samen met de ambtenaren in gesprek met een raadvertegenwoordiging. Op deze wijze kon de raad zich een beeld vormen omtrent de kwaliteit, die allerminst sober bleek na de toelichting en de schouw. Wel wil de raad de toegang van de kernen en de binnenring qua beeld verder opwaarderen. In de komende tijd zal hiervoor een voorstel worden uitgewerkt door de wethouder.