Het politieke leven komt weer op gang!

Vanavond hebben we twee RTG's op de agenda staan die gelijktijdig gehouden worden om 19:30 uur. In de RTG Ruimte staat het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Groot Deunkweg 5 te Aalten, het voormalige AZC op de agenda. Bij de RTG Samenleving wordt het Rekenkamerrapport “Samenwerken aan arbeidsparticipatie” besproken. In het tweede deel van de vergadering wordt een raadsmededeling over het vlaggen besproken.

Bij het voorstel voor het AZC Aalten gaat het feitelijk om het vertrouwen van de direct omwonenden in het gemeentebestuur. Dat lijkt volledig verdwenen. Naar de omwonenden is, tenminste de indruk gewekt, dat de gebouwen na de tweede sluiting zouden worden gesloopt. Hiermee zou voor de buurt die jarenlang overlast hebben ervaren het probleem bij de wortel zijn aangepakt. Hier staat tegenover dat in het voorstel van het college er een “gemeenschapsgebouw” voor Barlo komt, een langgekoesterde wens van de Oranjevereniging.

 Vanavond gaan door het stellen van aanvullende vragen de elementen bovenhalen voor een goede besluitvorming. Het collegevoorstel is wat betreft de VVD-fractie nog geen gelopen race!

De andere RTG Samenleving en B&F hebben minder spannende onderwerpen. Bij RTG Samenleving wordt het Rekenkamerrapport “Samenwerken aan Arbeidsparticipatie “besproken. Dat is in een bijeenkomst bij Borstelfabriek Luva BV  in december al uitgebreid toegelicht. Hier gaat de voornamelijk om de vraag wanneer de pijnpunten worden aangepakt.

Het tweede onderwerp gaat om de reactie van het college op een vraag van D’66 om te onderzoeken of de Achterhoekse en Europese vlag bij gelegenheden kunnen worden gehesen. De VVD-fractie gaat liever voor daden dan voor uiterlijk vertoon en zal vragen wat dit de Aaltense gemeenschap gaat kosten. Wij zijn ook trots op onze Achterhoekse achtergrond en tolerante gemeenschap zonder vlagvertoon!