De beste wensen!

De hele VVD fractie wenst u een gelukkig nieuw jaar. Het afgelopen jaar was voor ons heel succesvol. We gingen van 2 naar 3 zetels in de raad, hebben collegeverantwoordelijkheid genomen en een wethouder geleverd. Wat kunnen wij ons nog meer wensen zou je denken? Nou, wij willen graag een nog actiever worden, en daarvoor hebben wij jouw steun nodig! Help ons door mee te denken, signalen uit alle hoeken van de samenleving door te geven, maar nog liever werk actief mee aan de fractie door de maandelijkse openbare fractievergadering bij te wonen. De eerstvolgende is donderdag 24 januari a.s.