Tweede vergadering Achterhoek Raad geeft richting naar 2030

Op 3 december 2018 is de tweede vergadering van de Achterhoek Raad gehouden in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Op de agenda stond een voorstel voor de contouren van de Visie 2030. De Achterhoek Raad werd gevraagd om instemming.

De VVD-afdelingen van de 7 deelnemende gemeenten treden in de Achterhoek Raad als 1 fractie op. Dat betekent dat voorafgaand aan de vergadering van de raad er een gezamenlijk standpunt ingenomen wordt over de items die worden ingebracht.  Ook hier is sprake van een goede samenwerking waarbij de afdelingen elkaar heel goed weten te vinden. De Achterhoek fractie van de VVD wil de Visie 2030 graag aangevuld hebben op enkele onderdelen.

Thema Smart Living

Bij Smart Living hoort ook voldoende woningvoorraad. Op korte termijn groeit de bevolking nog in de Achterhoek. Daarnaast hebben wij behoefte aan menskracht voor onze maakindustrie en iedereen heeft behoefte aan passende woonruimte. Daar moet de woningvoorraad op aangepast worden.

Thema Smart Economy

De economie bloeit op! We blijven groeien. Zo ook de vervoersbewegingen.  Het proeftuinen op het gebied van Smart Mobility is daarbij niet voldoende. De VVD is van mening dat er heel veel aandacht moet gaan naar de ontsluiting van de regio door het knelpunt op de A12 weg te halen. Ook moet er aandacht besteed worden aan het openbaar vervoer om de druk over de weg te verminderen. Ons doel moet worden dat vanuit Doetinchem ieder punt in de Achterhoek bereikt moet kunnen worden binnen 30 minuten. Wij herkennen de grote behoefte aan medewerkers bij de diverse bedrijven en sectoren. Wij zien echter ook dat een grote groep oudere werknemers buiten het arbeidsproces vallen. Wij verwachten een langere arbeidsparticipatie van de burger, in 2030 zelfs tot 68 jaar. Wij doen er goed aan middels gerichte omscholing en bijscholing ervoor te zorgen dat deze groep kan voldoen aan de vraag op arbeidsmarkt en de tekorten voor een deel kunnen invullen.

Met deze toevoegingen kan de VVD fractie instemmen met de gekozen richting.