De Achterhoek raad en de Achterhoek Board gaan van start

De samenwerking in de Achterhoek is vernieuwd. In juni 2018 heeft een grote meerderheid (93%) van de Achterhoekse raadsleden positief besloten over het voorstel om sterker op te trekken met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in een Achterhoek Board. In Aalten was de besluitvorming hierover zelfs unaniem. Namens de Aaltense VVD-fractie is Henk Hartemink benoemd als lid van de Achterhoek Raad, en Gerbert Navis als plaatsvervangend lid. De Achterhoek Raad is maandagavond 3 september geïnstalleerd en vervolgens heeft de raad de leden van de Achterhoek Board benoemd.

© Foto G. Navis

Achterhoek Raad, Achterhoek Board en Thematafels
Doel van het nieuwe samenwerkingsmodel is de Achterhoek (economisch) te versterken door snellere besluitvorming, meer uitvoeringskracht en een sterker gezicht naar buiten. Hoe gaat dat in de praktijk? De Achterhoek Board bepaalt samen met de Achterhoek Raad (een delegatie van 49 Achterhoekse gemeenteraadsleden) de koers voor de ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek op weg naar 2030. Bedrijfsleven, gemeenten, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector zijn met tien bestuurders vertegenwoordigd in de Board. De Achterhoek Raad ziet toe op de resultaten. Ook inwoners kunnen straks bijdragen via een burgerpanel. De uitvoering van deze Agenda2030, met allerlei projecten, wordt aangestuurd door zes Thematafels. Ook hierin zijn de diverse maatschappelijke partners vertegenwoordigd. Zo ontstaat een breed gedragen en gedreven organisatie die zich volop inzet voor de Achterhoek.

Innovatief plan
De voorgestelde samenwerking gaat een stuk verder dan die van ‘economic boards’ in andere regio’s, omdat de Board richtinggevende besluiten neemt en omdat het hele maatschappelijke veld van de Achterhoek aan bod komt; behalve economische ontwikkeling, innovatie en arbeidsmarkt zijn ook mobiliteit, wonen en zorg en energietransitie belangrijke thema’s. Daarnaast krijgt de lobby bij provincie, Rijk en Europa veel aandacht. Het voorstel is innovatief omdat raadsleden nadrukkelijker en in een eerder stadium bij regionale vraagstukken worden betrokken.