Martin Veldhuizen kandidaat-wethouder voor de VVD

De VVD-fractie stelt op 3 juli de gemeenteraad van Aalten voor om Martin Veldhuizen te benoemen tot wethouder. Martin is een verbinder pur sang. Zijn wijze van handelen wordt breed gesteund. Om die redenen is hij ook benoemd geweest tot voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Martin Veldhuizen is al sinds 2007 actief in de politiek van de gemeente Aalten. Sinds 2010 is hij de fractievoorzitter van onze liberale partij, waarbij hij ervaring heeft opgedaan in coalitie en oppositie. Martin stelt altijd het belang van de gemeente Aalten voorop. Een positief ingestelde constructieve houding is wat Martin typeert. Ook de laatste jaren in de oppositie, daar waar dat niet altijd makkelijk is.

Nu ligt er een raadsbreed gesteund raadsprogramma, waarmee het nieuwe college aan de slag gaat. Aan dit college nu de opdracht om met nieuwe voorstellen die voortvloeien uit het raadsprogramma te komen. Voorstellen die op brede steun in de gemeenteraad kunnen rekenen. De VVD-fractie ziet in Martin Veldhuizen daar een perfecte kandidaat in en wenst hem veel succes hierbij.