Toch een supermarkt op locatie de Wegwijzer?

De ontwikkelingen rondom de vestiging van een supermarkt op locatie de Wegwijzer gaan op volle toeren. De wethouder spreekt de verwachting uit dat de overeenkomsten in juli zullen worden getekend. Uit de beantwoording van raadsvragen van de VVD fractie blijkt gelukkig dat dit voornemen nog niet onomkeerbaar is! Stiekem hopen wij dat er toch nog kansen voorbij komen voor het MGW terrein, want dan is iedereen blij!

© Impressie Gem. Aalten

Op volle kracht vooruit

De ontwikkelingen rondom de vestiging van een supermarkt op locatie de Wegwijzer gaan op volle kracht vooruit. De wethouder spreekt de verwachting uit  dat de overeenkomsten met ontwikkelaar Hinke Fongers Beheer BV in juli zullen worden getekend. Fongers Beheer BV  is ook eigenaar van het vastgoed aan de Heelweg en de beoogd ontwikkelaar van de Wegwijzer e.o.

Het eigendom van de locatie de Wegwijzer ligt nu bij drie partijen: de gemeente, De Woonplaats en NPO. Het is noodzakelijk dat Fongers Beheer het eigendom van al deze gronden krijgt.  

De gemeente  is voornemens een overeenkomst te sluiten met Fongers waarbij enerzijds afspraken worden gemaakt over de uitwerking van het bouwplan en de noodzakelijke procedures zoals het herbestemmen van de supermarkt aan de Heelweg en aan de andere kant de verkoop van het deel dat eigendom is van de gemeente. De overeenkomst die de gemeente wil sluiten met Fongers valt binnen de bevoegdheid van het college van B&W en komt dus niet in de gemeenteraad.

De VVD fractie heeft direct vragen gesteld bij de wethouder over deze gang van zaken. Gelukkig blijkt uit de beantwoording van de wethouder "dat de gemeente volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid behoudt"  In begrijpelijk Nederlands: "de gemeente kan nog terug"

Als VVD fractie zullen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de omwonenden gehoord en betrokken zullen worden bij de planvorming. Stiekem hopen wij dat er toch nog kansen voorbij komen voor het MGW terrein, want dan is iedereen blij!