Ontwikkelingen rond de Slingeplas

Zoals wij vorige week schreven is de vrijdag de dag van de locatiebezoeken van de VVD fractie. Zo ook 1 juni 2018! Met de voltallige fractie ( raadsleden en fractievolgers zijn wij ontvangen door Antoon van Wezel en Geert Scholten

© Henk Hartemink

Behoud van rust en natuur bij de Slingeplas!

Onder die titel gaven Antoon van Wezel en Geert Scholten een presentatie waarin zij pleiten voor behoud rust en natuur bij De Slingeplas, de mooie recreatieplas die achter hun woningen ligt.

Hun belangrijkste bezwaar is dat de omwonenden niet of onvoldoende betrokken zijn geweest bij het maken van de plannen en dat zij verrast worden door een “megalomaan plan” van Leisurelands, de eigenaar van de plas. Leisurelands was voornemens op het terrein 50 recreatiewoningen te gaan bouwen. Daarnaast zouden er naast eventuele al bestaande evenementen een aantal keren per jaar nieuwe muziekevenementen georganiseerd kunnen worden met een grootschalig karakter. Het is zeer aannemelijk dat de achterliggende woonwijk daar overlast van zal ervaren. De vereniging heeft ruim 500 handtekeningen verzameld tegen dit plan.

Tijdens een goed gesprek hebben de heren namens de verenigde omwonenden van de Slingeplas en inwoners van Bredevoort benadrukt graag te kijken naar alternatieven voor de Slingeplas die de leefbaarheid van Bredevoort te goede komen.

Maar het hoeft niet meer! Op donderdag 7 juni kregen de inwoners van Bredevoort het goede nieuws te horen dat wethouder Kok het ontwerpbestemmingplan heeft ingetrokken, en samen met de inwoners van Bredevoort  via een gebiedsproces nader de mogelijkheden en de kaders verder zal onderzoeken. Een prachtig succes voor de omwonenden die met hun enthousiasme een goede invloed kunnen hebben bij de nieuwe invulling.