Supermarkt op locatie de Wegwijzer

De vrijdag wordt meer en meer de dag van locatiebezoeken van de VVD raadsfractie. Deze week was de volledige raadsfractie op bezoek in Dinxperlo en Bredevoort.

De Wegwijzer nieuwe locatie voor Jumbo Supermarkt?

Afgelopen vrijdagmiddag was de volledige VVD-raadsfractie te gast bij Monique, Petra, Kees en Rene van Wijkvereniging De Wegwijzer. Zij wilden toelichten waarom de buurt tegen de plannen is  van de vestiging van de Jumbo Supermarkt op locatie De Wegwijzer. Het belangrijkste argument is de te verwachten verkeersonveiligheid. Meer dan 15.000 verkeersbewegingen zijn er geprognotiseerd, en dit is veel te veel voor een woonwijk met smalle straten. Zeker omdat hier ook veel schooljeugd langskomt. Ook geluidsoverlast als gevolg van laden en lossen en rijdende winkelkarretjes is te verwachten.

Verder is er op dit moment al sprake van een grote parkeerdruk zeker op de vrijdag en zaterdag. Dit kunnen wij onderschrijven want deze middag is hele locatie De Wegwijzer voornamelijk gevuld met auto’s met een Duits kenteken. Dit is overigens geen incident, want dit blijkt al langere tijd.

Overigens is ook op de huidige locatie van de Jumbo sprake van een onveilige verkeerssituatie. Door de grote parkeerdruk staan er ook veel auto’s geparkeerd langs de rijweg. Voor fietsers wordt het daardoor met veel wegrijdende auto’s gevaarlijk.

Later op de middag heeft de raadsfractie ook een bezoek gebracht aan Willy Ruesen, de voorzitter van ondernemersvereniging Iodus. Zij herkent de bezwaren van de buurtbewoners wel. Ook de parkeerdruk is een probleem dat zij herkent.

Tijdens het locatiebezoek ontmoeten wij ook Theo Heesen nog. Theo is bijna aanwonend aan de locatie van De Wegwijzer en is beheerder van de facebooksite met 3.400 leden “Je bent een echte Dinxperloër als..” Hij heeft op deze pagina een lopende poll om de stemming rondom de mogelijk vestiging van een supermarkt te peilen. Van de bijna 430 respondenten zijn er maar 23 personen die onvoorwaardelijk voor zijn. Als er een parkeerkelder komt komen er dan nog 100 bij. De overgrote meerderheid is dus tegen.

Ook ontmoeten wij die middag Ben Raterink, eigenaar van de Marskramer en de Enorm Bouwmarkt bij de bezichtiging van het terrein. Hij ziet ons rondlopen en komt even praten. Hij verdedigt als enige van de personen die wij die middag spreken nog de locatie De Wegwijzer. Ook geen voorstander is de Jumbo supermarkteigenaar Arentz. Deze wil liever vestiging op het MGW-terrein.  

Eigenlijk lijkt het redelijk simpel: de buurt wil niet, de beoogd kandidaat supermarkt wil niet… De Wegwijzer lijkt een casus met alleen maar verliezers. Terwijl de oplossing waar iedereen gelukkig mee is 100 meter verder ligt: het MGW-terrein. Als VVD willen wij de komende tijd onderzoeken of wij misschien nog een doorbraak ten gunste van het MGW-terrein kunnen forceren!

Volgende week gaan wij verder met ons werkbezoek van de avond: Antoon van Wezel en Geert Scholten, woordvoerders van Werkgroep Slingeplas.