Onze liberale nestor Henk Eijkelkamp gaat voor de ouderenzorg!

Als nestor uit het liberale familienest blijft Henk Eijkelkamp zich inzetten om voor de grote en stijgende groep senioren. Goede ouderenzorg betekent: Aandacht voor wonen en zorg. Dus betaalbare en passende woningen voor iedereen, maar ook hulpmiddelen via Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Goede zorg betekent ook preventie, versterken van de kracht van de senioren zelf. Daar gaat Henk Eijkelkamp zich de komende periode voor inzetten. Want er is nog zoveel te doen!


Zet cookies aan om de video te tonen.