Mark Ormel, een betrokken agrariër en VVD lid , die zich inzet voor de energietransitie!

De energievoorziening gaat in Nederland ingrijpend veranderen. Er is afgesproken dat de CO2-uitstoot en gaswinning in Groningen flink omlaag moet. De VVD wil daarom inzetten op een vermindering van het energieverbruik door betere isolatie. Ook het opwekken van zonne-energie biedt kansen. Gebruik daken en zoek creatieve oplossingen voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor de agrarische sector biedt dit eveneens kansen. Daarnaast wil de VVD zich inzetten voor het verminderen van regels en de hoeveelheid vergunningen. Een ondernemer moet kunnen ondernemen en zich niet druk hoeven te maken over vergunningen. De kansen die de nieuwe omgevingswet biedt moeten we maximaal gebruiken. Daar zal Mark Ormel zich de komende periode voor inzetten, want er is nog zoveel te doen!


Zet cookies aan om de video te tonen.