#2 Gerbert Navis over wonen en bedrijvigheid in de buurtschappen

Fijn wonen, ook in de buurtschappen vindt Gerbert Navis erg belangrijk. Afnemende bedrijvigheid en minder jonge gezinnen in het buitengebied zet de leefbaarheid onder druk. Daar waar mogelijk wil de VVD dit keren en kansen zoeken. Jonge ondernemers die een eigen weg inslaan en keuzes durven te maken verdienen de steun van de gemeente. Met deze jonge gezinnen kunnen we ook de voorzieningen in de kleine kernen zoals scholen en dorpshuizen in stand houden. Daar zal Gerbert zich de komende periode voor inzetten, want er is nog zoveel te doen!


Zet cookies aan om de video te tonen.