Martin Veldhuizen lijsttrekker VVD in Aalten

Martin Veldhuizen is tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD unaniem gekozen tot lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen 2018.

De 65-jarige Veldhuizen brengt heel veel politieke ervaring in. Met zijn accountantskantoor heeft hij veel Aaltense en ondernemers maar ook particuliere inwoners uit de hele gemeente als klant. Hij krijgt daarom op natuurlijke wijze heel veel input over wat er speelt binnen de Aaltense gemeenschap.

De innemende Veldhuizen mag een bruggenbouwer in de gemeentepolitiek worden genoemd. Recent was hij nog voorzitter van de vertrouwenscommissie die betrokken was in het benoemingsproces van de nieuwe burgemeester.

De 65-jarige Veldhuizen dankte tijdens de ledenvergadering de aanwezige leden voor het vertrouwen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik door te benadrukken dat er een prachtig verkiezingsprogramma tot stand is gekomen. “We hebben ervoor gekozen er meer of minder een actieprogramma van te maken”    Kort, helder maar vooral op hoofdlijnen. Aansprekende zaken voor de Aaltense burger!

“In de aanloop naar de verkiezingen zullen wij hier iedere keer een onderdeel van uitlichten op onze site en op Facebook” aldus Veldhuizen.