Verkiezingsprogramma 2018 - volledige versie-

Wij willen het de kiezer mogelijk maken om snel inzicht te krijgen in de standpunten van de VVD. Daarvoor hebben wij het verkorte programma ontwikkeld. Om kennis te nemen van alle standpunten van de VVD moet u ons volledige verkiezingsprogramma 2018-2022 lezen. Dat programma kunt u downloaden met onderstaande link.

Na veel inspanning en met trots presenteren wij het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de afdeling Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en de buurtschappen onderdeel van de VVD Oost Achterhoek


Bij de VVD-afdeling Aalten is het uitgangpunt liberalisme en van daaruit willen wij handelen. Dus: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen.


Bovengenoemde punten zijn liberale kernwaarden die wij, Aaltense VVD’ers nastreven.

Als VVD willen wij ons de komende periode extra inzetten voor:


      -   het vergroten van de bedrijvigheid en meer werkgelegenheid;

      -   het versterken van het toerisme;

      -   het onderhoudsniveau van de groenvoorzieningen in de kernen verbeteren;

      -   het optimaliseren van de zorg voor kwetsbare groepen.

Voor de periode 2018-2022 wil onze VVD zich met veel enthousiasme inzetten om zoveel mogelijk punten uit het verkiezingsprogramma te realiseren. Daarbij hebben wij ook uw hulp en input nodig. Als oppositiepartij heeft de VVD een vaste koers gevaren om de belangen voor u als inwoner maar ook voor het bedrijfsleven in de gemeente Aalten voorop te stellen en te behartigen. Dit gaan wij met uw steun weer doen! U kunt op ons rekenen.

 

Namens de programmacommissie,

Linda Oonk, Paul Eijkelkamp, Henk Hartemink, Gerbert Navis en Martin Veldhuizen